Hala sportowa OSiR nr 2:

Hala sportowa:

Korzystanie z hali sportowej na zawody sportowe

- 180,00 zł (1 godzina)

dodatkowo 50,00 zł za każdą godzinę pracy obsługi hali w przygotowaniu obiektu do zawodów sportowych oraz sprzątanie po zawodach sportowych.

Korzystanie z hali sportowej dla grup zorganizowanych (piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa itp.)

- 100,00 zł (1 godzina)

Korzystanie z jednego sektora hali jw.

- 40,00 zł (1 godzina)

Korzystanie z małej sali dla grup zorganizowanych (w zakresie sportowym)

- 25,00 zł (1 godzina)

Korzystanie z hali w innych celach niezwiązanych z organizacją imprez sportowych oraz 50, 00zł za każdą przepracowana godzinę obsługi hali w przygotowaniu imprezy oraz sprzątanie po imprezie.

- 260, 00 zł (1 godzina)

Korzystanie z siłowni:

- Karnet dla dorosłych open/miesięczny (ważny 1 miesiąc od daty wystawienia) - 80, 00 zł/1 miesiąc

- Karnet dla uczniów i studentów do ukończenia 26 roku życia* – open/miesięczny (ważny 1 miesiąc od daty wystawienia) -  60,00 zł/1miesiąc

- Karnet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 3+ i rodzin zastępczych , osoby niepełnosprawne, renciści i emeryci ** – open/miesięczny (ważny 1 miesiąc od daty wystawienia) -  40,00 zł/1 miesiąc

 *karnet sprzedawany na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej
**karnet sprzedawany na podstawie ważnej legitymacji Karty Dużej Rodziny 3+ i rodzin zastępczych, legitymacji rencisty i emeryta, orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej.